Loader

Shared Research Program Integratie en Toepassingen

De technologie-roadmap van IRENA (International Renewable Energy Agency) is voorziet 8,5 terrawatt wereldwijd geïnstalleerde zonnecapaciteit in 2050. Dat is goed voor één derde van de totale energieopwekking. Voor Nederland betekent dit, dat er 0,2 TWp, ofwel 1.000 vierkante kilometer aan zonnepanelen geinstaleerd moet zijn. Dit komt overeen met 4 tot 5% van het totale landoppervlak, of 1-2% van het totaal als ook wateroppervlak meegeteld wordt. Om deze ambitie te halen, heeft Solliance Solar Research focus op technologie om zonnepanelen esthetisch te integreren in de omgeving, zodat bestaand oppervlak meervoudig gebruikt wordt en waarbij brede publieke acceptatie behouden blijft. Bovendien met mass customized production wil Solliance tegen lagere kosten een hogere toegevoegde waarde realiseren. Door zonneceltechnologie te integreren in grotendeels bestaande productietechnologie kunnen energieopwekkende geintegreerde bouwelementen, -systemen en multifunctionele oppervlakken gerealiseerd worden.

Onze technologische benadering volgt de maatschappelijke uitdaging om duurzame energieopwekking op grote schaal in onze leefomgeving te integreren zonder in te boeten op een schaarse beschikbare ruimte, dicht bij gebruikspunten en met een maximale toegevoegde waarde. Het is volledig in lijn met de nationale duurzaamheidagenda’s “Zon en Gebouwen”, “Zon op Water”, “Zon op Infrastructuur” en “Zon, Landbouw en Landschap”.

Zon op gebouwen

In gebouwde omgevingen (woningen, commerciële gebouwen) ligt de nadruk op multifunctioneel gebruik van geïntegreerde zonnemodules bij de constructie van daken en gevels, waarbij we onderzoeken naar schaduwtolerant elektrisch ontwerp, duurzaamheidstests en gekleurde esthetische oppervlakteafwerkingen.

Zon op Water

Drijvende zonne-energie omvat zowel PV op zoet water (bassins, meren) en zout water (offshore) omgevingen. Specifieke onderwerpen zijn robuuste strategieën voor drijvend, antifouling, anticorrosie, bescherming van elektrische verbindingen, mechanische belasting en trillingsbestendigheid. Dit alles in evenwicht met ecologische impact.

Zon op Infra

Voor de infrastructuur ligt de nadruk op dunne-film solar die is geïntegreerd in de weg (met bijvoorbeeld transparante asfaltsoorten, hoge mechanische belastingen), vermogenselektronica die compatibel is met de openbare omgeving,  geluidschermen en vangrails.

Zon, landbouw en landschap

In Landbouw en Landschap zijn de primaire uitdagingen zonnestralingsstrategieën die maximale opbrengst, biodiversiteit en acceptatie door het publiek maximaliseren. Voorbeelden van technologische benaderingen zijn trackers / gordijnen, bifaciële PV, opbrengstmodellering onder variabel albedo en esthetisch landschapsontwerp.

Solliance Shared Research Program Integratie en Applicatie onderzoeksthema’s:

Afgestemd op de duurzaamheidagenda’s, concentreert het Shared Research Program Integratie zich op de volgende algemene onderwerpen:

  • Vrijheid in vorm en grootte, wat betekent dat een zonnemodule elke gewenste vorm en afmeting kan hebben. Naar onze mening moet een zonnepaneel op de bouwplaats op maat kunnen worden gesneden of als halffabrikaat kunnen worden verwerkt dat fotovoltaïsche eigenschappen aan bestaande producten kan toevoegen. Deze benadering opent nieuwe mogelijkheden en nieuwe bedrijven. Maar het impliceert ook dat nieuwe productieprocessen moeten worden ontwikkeld.
  • Betrouwbaarheid van zonnepanelen en elementen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze oplossingen duurzaam zijn en voldoen aan de gestelde eisen van levensduur en efficiëntie.
  • Elektrische systeemintegratie. Het ontwikkelen van een zonnefolie die overal toepasbaar is, betekent dat je de folie zelf schaduwtolerant moet maken. De integratie van elektronica zoals bypass-diodes en mini-omvormers in de solarfolie is een van de oplossingen die we onderzoeken.
  • Opbrengstmodellering en bepaling. Vragen over de toepasbaarheid en wat kan worden verwacht van een zonnestelsel? Onze experts kunnen dit ook inhalen met geavanceerde simulatiesoftware.
Voor meer informatie over Shared Research naar dunne-film solar of het Integratieprogramma

How can we help you?