SRP Integration

Nederland heeft ruim 2000 km2 aan daken en façades, waarvan een aanzienlijk deel goed te benutten is voor energieopwekking. Hiervoor zijn producten nodig die naadloos integreren zonder de esthetische waarde en architectuur aan te tasten. Energieneutraal of zelfs positief bouwen zal een enorme groei door gaan maken wat geweldige kansen biedt voor de Nederlandse kenniseconomie en de maakindustrie. Energieopwekkende bouwelementen of speciaal op maat gemaakte zonnepanelen zullen in de komende jaren vanuit een nichemarkt uitgroeien tot volwassen producten en een significante bijdrage gaan leveren aan de energievoorziening in Nederland.

Voor de transitie naar een duurzame energie voorziening zullen we alle beschikbare oppervlakken moeten benutten voor energieopwekking. Daken en façades zijn hiervoor uitermate geschikt. Solliance Solar Research ontwikkelt samen met partners technologieën om de esthetische inpasbaarheid van dunne-film zonnepanelen te verbeteren. Dunne-filmtechnologie is hiervoor bij uitstek geschikt. We onderzoeken hoe we producten kunnen maken van elke vorm, maat en kleur zonder in te leveren op veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid.
Shared Research Program Integration Technology ontwikkelt technologie om de integratie van dunne-film zonnecellen in bestaande (bouw) producten mogelijk te maken. We richten ons met name op:

  • Vorm- en maatvrijheid, wat inhoud dat een zonnecel elke vorm en maat kan hebben die gewenst is. In onze visie zou een zonnepaneel op het werk op maat geknipt moeten kunnen worden. Denk aan het de eenvoudige verwerking die dat op zou leveren.
  • Elektrische systeemintegratie. We werken aan de integratie van by-pass diodes en mini-inverters die ín de zonnefolie verwerkt kan worden.
  • Betrouwbaarheid van zonnepanelen en elementen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze oplossingen duurzaam zijn en voldoen aan de opgelegde eisen van levensduur en efficiency.
  • Opbrengst modelering en bepaling. Vragen over de toepasbaarheid en wat er van een zonnesysteem verwacht kan worden? Ook hierover kunnen onze experts u bijpraten aan de hand van geavanceerde simulatiesoftware.

How can we help you?

Terug