Loader

Solliance Integratie activiteiten steeds belangrijker

Een van de hoogtepunten bij Solliance in 2017 is ongetwijfeld ons werk met de integratie van dunne-film zonnecellen in uiteenlopende toepassingen. Het integratie werk wordt meer en meer zichtbaar. Onze ervaring met de  de technische uitdagingen die hiermee gemoeid zijn, is aanzienlijk toegenomen. Dit leidt tot een duidelijke focus in het PV-integratieprogramma.

Mogelijkheden

We hebben het afgelopen jaar met veel partijen uit de bouw- en infrasector gesproken. In deze gesprekken wordt duidelijk dat men ziet dat de energietransitie een feit is. Deze verandering heeft groot effect op de manier waarop we onze gebouwen en onze infrastructuur in de toekomst zullen bouwen en renoveren. Tegelijkertijd herstelt de bouwsector van de economische crisis, een enorme kans voor een verandering. Echter voor veel mensen betekent de eenvoudigste manier om verder te gaan, ‘business-as-usual’.

Kansen in innovatie

We hebben ook geleerd dat er in principe geen link bestaat tussen de zonne-energiesector en de bouwsector. En deze link is van cruciaal belang om samenwerking te creëren die leidt tot belangrijke innovaties bij het bouwen van geïntegreerde zonnesystemen, innovaties die een grote impact op de markt kunnen creëren. Aan de andere kant zien we  dat de omstandigheden voor grootschalige implementatie van zonne-energie in Nederland zich positief ontwikkelen. Dit valt samen met de trend om geprefabriceerde onderdelen in de bouw te gebruiken, zoals daken en gevels. De prefabricage van BIPV kan het tekort aan geschoolde werknemers aan en leidt tot lagere fabricagekosten en installatie.

Schaatsen

Zeker een inspirerend onderwerp om aan te werken. Mede omdat het belangrijk is wat we doen, voor het klimaat en de toekomst van onze kinderen. In die zin hoop ik dat we in de toekomst nog veel meer witte kerstdagen tegemoet kunnen zien. En ik hoop dat we misschien een kleine bijdrage hebben geleverd om ze te houden. Uiteindelijk vind ik de ervaring van buiten schaatsen op natuurijs iets heel bijzonders, dus ik hoop dat we erin zullen slagen deze traditie dicht bij huis levend te houden!

Namens het volledige Solliance-team wil ik u bedanken voor de interacties in 2017. We kijken er naar uit om volgend jaar meer energie te steken in het werken met u.

Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar !

Huib van den Heuvel

 How can we help you?