Loader

Boer van het gas af met STAL

Eind 2018 is het project STAL gestart. Het doel van dit project is om het gebruik van aardgas in agrarische sector terug te dringen door slimme integratie van solartechnologie in een lichtgewicht kunststof dak. STAL staat voor Solar Tailored Agro Laminates.

Een consortium van bedrijven en de kennisinstelling Solliance Solar Research, werkt met elkaar samen in de ontwikkeling van kunststof dakelementen, waarmee elektrische energie wordt opgewekt en waarmee zonnewarmte wordt opgeslagen. Met een budget van 3 miljoen Euro gaat het consortium dunne-film zonnecellen integreren, de benodigde productietechnologie ontwikkelen en deze productietechologie opschalen. Beoogd eindresultaat is een pilot van 40 vierkante meter op een staldak bij een agrarisch bedrijf in Hoevelaken. Het drie-jarige project wordt gefinancierd door RVO in de regeling Hernieuwbare Energie.

Grote oppervlakken

Het consortium, geleid door Solliance Solar Research, ontwikkelt een kunststof daklaminaat met geïntegreerde elektrische én thermische omzetting van zonne-energie.  STAL richt zich niet alleen op ontwikkeling van deze nieuwe toepassing, maar zal zich nadrukkelijk richten op de ontwikkeling en opschaling van productietechnologie om in grote volumes te kunnen produceren.
“Nu bekent is dat asbest daken voor 2024 vervangen moeten worden, ligt er een enorme mogelijkheid om de al dat dakoppervlak van zonnemodules te voorzien”, aldus Huib van den Heuvel van Solarge BV, één van de deelnemers in het project en al bezig met de ontwikkeling van lichtgewicht kunststof zonnepanelen. “Er ligt 80 miljoen vierkante meter dak dat vervangen moet worden, zelfs de helft ervan voorzien met PV zou al fantastisch zijn.”
Door dunne-film solar en thermische omzetting te integreren in een bouwelement, worden de productiekosten ook gedrukt. En door dak en PV(T)-systeem niet apart aan te brengen, maar als één geïntegreerd systeem, verloopt het bouwproces efficiënter.

Ontwikkeling vanuit de klantvraag

Wat dit project uniek maakt is het brede consortium, met bedrijven uit de hele bedrijfskolom, en de betrokkenheid van de eindgebruiker. Het project vindt zijn oorsprong in de vraag van de boer zelf. Dit geeft de unieke gelegenheid vanuit alle vakgebieden, met de klanteisen centraal, een PVT-geïntegreerd dakelement te ontwikkelen, te produceren en te testen in een korte tijdsspanne. Deelnemers in het consortium zijn: Solarge BV, Kameleon Solar, Vanderleegte Werkt BV, Taylor, Expice, Stichting Gelijkstroom, Den Besten Techniek en Solartech BV. De pilot zal getest worden een boerenbedrijf van Herry den Besten. Penvoerder van het project is TNO, als één van de leidende organisaties in Solliance Solar Research.

Vragen?

Wilt u meer weten over dit project of met ons samenwerken aan de ontwikkeling van veelbelovende technologieën en processen op het gebied van dunne-filmzonnecellen? Neem dan contact op met Peter Toonssen, projectmanager STAL en verantwoordelijk voor het programma Integratie en Applicatie bij Solliance Solar Research.

Fotobijschrift: Huib van de Heuvel (Solarge BV) met een prototype PV dakmodule. Foto: Niels van LoonHow can we help you?