Loader

Interreg Rolling Solar: Duurzame electriciteitsopwekking in infrastuctuur en wegen

Vandaag vindt het startevenement van Interreg-project Rolling Solar plaats op de High Tech Campus in Eindhoven. Met 32 partijen uit het Solliance Solar Research Network, gevestigd in Nederland, België en Duitsland, wil het project op grote schaal zonne-elektriciteit op de openbare weginfrastructuur gaan genereren. Het project wordt gecoördineerd door TNO.

Zonnecellen zullen in de toekomst een groot deel van onze energie gaan leveren, omdat ze tegen lage kosten en met een hoge energie-efficiëntie kunnen worden geproduceerd. Maar voor stroomopwekking van honderden gigawatts hebben ze een groot gebied nodig om zonlicht te verzamelen: roadmaps naar 2050 voorspellen totale zonne-energieoppervlak tot 1.400 km2, voor Nederland alleen. Om optimaal gebruik te maken van het beschikbare gebied en om stroom te genereren in de buurt van de locatie waar het nodig is, is het wenselijk om zonnemodules te integreren in wegenbouwmaterialen, omdat deze materialen al op grote oppervlakken worden toegepast (dat is meer dan 1.000 km2 in Nederland) en de energievraag voor transport zal steeds meer elektrisch zijn.

Het project heeft tot doel de innovatieve integratie van dunne en flexibele zonnecelmaterialen in wegoppervlakken en geluidschermen, de  kosten te verminderen en richtlijnen voor een veilige en duurzame integratie te ontwikkelen. Regionale industrie en bouwbedrijven, onderzoeksinstituten en publieke belanghebbenden worden in dit consortium samengebracht om zowel de regionale economie als de energietransitie te stimuleren.

Het project van 3 jaar, 5,7 miljoen euro, wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie via het Interreg EMR-programma, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Brabant, Luik, Vlaams-Brabant en Limburg (B) .

Contact:

Ando Kuypers, Project Communication // +31 6 2299 5837 // ando.kuypers@tno.nl
Peter Toonssen, Program manager SRP Integration Application Technology // +31 6 2239 3405 // peter.toonssen@tno.nlHow can we help you?