Loader

Solarix wil solar sexier maken

Studio Solarix wil een geveltegel op de markt brengen die energie opwekt én er mooi uitziet. De groene startup onderzoekt samen met Solliance de integratie van dunne film pv in geveltegels. Integratie is belangrijk voor de bouwsector, weet Marloes van Heteren van Solarix. “De focus van de zonnecelindustrie op rendement en standaardisatie sluit niet aan op de vraag van de markt.”

Marloes kan zich heel erg opwinden over klimaatsceptici. Of over mensen die zich niet druk maken om klimaatverandering zolang het hen niet raakt. Sinds 2010 is ze partner bij het ‘groene’ Cube Architecten in Amsterdam. En vorig jaar richtte ze met productontwerper Reinier Bosch Studio Solarix op. “Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de energietransitie.”
Als het gaat om de overgang naar duurzame energie, is in de gebouwde omgeving veel winst te behalen. Daar is Marloes van overtuigd. “Maar dan móet je in hoogbouw, in gevels, energie gaan opwekken. Anders red je het niet.”

Printen op keramische tegels

Zonnecellen printen op keramische tegels. Dat is wat Marloes en Reinier, haar zakenpartner en zwager, oorspronkelijk wilden. Reinier had op een bijeenkomst gehoord over het printen van zonnecellen en daar werd ook het eerste contact gelegd met Solliance. Samen met Mosa, producent van keramische tegels in Maastricht, onderzochten Solarix en Solliance de mogelijkheden. “Maar het bleek, financieel en technisch gezien, op korte termijn geen optie”, zegt Marloes.

Daarom heeft Studio Solarix een energieopwekkend gevelsysteem ontwikkeld waarin traditionele C-si zonnecellen zijn geïntegreerd. Het systeem bestaat uit drie verschillende tegels: één die volledig bestaat uit glas (onder een hellingshoek), één van composiet en één element dat deels bestaat uit glas en deels uit composiet.

Het systeem kan in principe nu al worden toegepast. “Het voldoet aan alle eisen die aan een bouwproduct worden gesteld.” Ook een opdrachtgever heeft zich al aangediend: Kuijpers Installaties uit Helmond wil de gevel met het systeem gaan bekleden. Maar om de ontwikkelkosten deels terug te kunnen verdienen, zoekt Solarix naast de bijdrage van Kuijpers ook aanvullende financiering.

Dunne film (g)een must

Dunne film zonnecellen zijn voor Marloes en Reinier geen must. Toch zet Studio Solarix de samenwerking met Solliance voort. “Voor de toekomst heeft dunne film wel een aantal voordelen”, zegt Marloes. De meeste zijn samen te vatten onder de noemer vormvrijheid. De huidige dunne film zonnepanelen van 30 centimeter breed zijn niet zo interessant voor architecten en productontwerpers. Maar het wordt een ander verhaal als je ze op maat kunt gaan knippen, kunt buigen of lamineren. “Een ander voordeel van dunne film is dat het minder gevoelig is voor schaduwwerking en de juiste hellinghoek.”

Basis voor het verdere onderzoek zijn de composiet geveltegels zoals Solarix die heeft ontwikkeld. De vraag is of dunne film zonnepanelen zijn te integreren in het productieproces van die tegels. En zo ja, in welke mate dat mogelijk en wenselijk is.

Op dit moment wordt er bij Solliance gewerkt aan een plan van aanpak voor het onderzoek. Eind dit jaar zou het eerste prototype gereed moeten zijn. De volgende stap is de ontwikkeling van nieuwe modellen energieopwekkende geveltegels op basis van dunne film, die tegen acceptabele kosten kunnen worden geproduceerd.

Werelden verbinden

“We willen het halffabricaat van Solliance vertalen naar een product dat aan de esthetische en technische eisen van de bouwsector voldoet” zegt Marloes. Solarix vindt het belangrijk om de werelden van bouw en zonne-energie met elkaar te verbinden. “Make solar more sexy”, lacht de architect.

Toen Marloes en Reinier enkele jaren geleden voor het eerst bij Solliance waren, werden ze nog met enige scepsis ontvangen. “Zo van: waar heb je architecten en ontwerpers voor nodig?” Die houding is inmiddels omgeslagen in enthousiasme. En dat is belangrijk voor het duo, dat er voor honderd procent voor gaat om van Solarix een succes te maken.

Solliance en Solarix kunnen veel voor elkaar betekenen, denkt Marloes. De startup heeft kennis nodig van de beschikbare technologieën en productiemogelijkheden. Solliance krijgt daar een frisse kijk op dingen voor terug: focus niet teveel op opbrengst en standaardisatie, maar kijk ook naar integratie en vormvrijheid.

Solarix heeft verder veel kennis over en contacten binnen de bouwsector, een interessante markt voor Solliance. Integratie is belangrijk in deze bedrijfstak, die steeds vaker werkt met geprefabriceerde elementen. En opdrachtgevers, zeker degenen die zich een duurder bedrijfsgebouw kunnen permitteren, hechten aan vormgeving. Marloes: “Niemand wil alleen maar zwarte, glanzende gevels. Kleur en structuur van een gevelelement zijn belangrijk. Als het niet mooi is, ga je het niet verkopen.”How can we help you?