Loader

Solliance informeert Europees Parlement over Solaroad en BIPV

Op 7 Juni jongstleden nam Gosse Vuijck (TNO/Solliance) deel aan een evenement over smart buildings en renewables, georganiseerd door Sean Kelly, Iers lid van het Europees Parlement (EEP) in Brussel.

Beleidsmakers van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de industrie, onderzoeksorganisaties en de belangenorganisatie SolarPower Europe bespraken de Europese strategie voor integratie van solartechnologie, in relatie tot de renovatie van het huidig woningbestand, werkgelegenheid en het gebruik van hernieuwbare bronnen.

Een van de specifieke innovaties die Gosse benadrukte is SolaRoad, een voorbeeld van zonnecellen, op grote schaal geïntegreerd in openbare infrastructuur; Naast deze bijdrage aan de energietransitie heeft deze innovatie de mogelijkheid om veel nieuwe banen in de Europese industrie te genereren en waarde te creëren voor de bouwsector.

Tags:


How can we help you?