Loader

Wij zijn zonne-energie

Solliance is een Nederlands, Vlaams, Duits samenwerkingsverband dat een krachtenbundeling wil realiseren van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek naar de fabricage, installatie en het gebruik van systemen voor energieopwekking door zonnecellen.
Het doel van de samenwerking is het afstemmen, coördineren en initiëren van onderzoek en ontwikkeling op daartoe geselecteerde gebieden, uit te voeren door de R&D partners.

 

Solliance partnerschap 2023: TNO, imec, Technische Universiteit Eindhoven, Forschungszentrum Jülich, Universiteit Hasselt, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen en vele belanghebbenden in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Overal zonne-energie

visie Solliance Solar Research

Zonne-energie is de toekomst. In deze toekomst zal de zon energie opwekken op elk oppervlak van elke object of constructie. Zonne-energie zal een cruciale rol spelen om een duurzame samenleving die gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen, mogelijk te maken. Gezamenlijk kennis ontwikkelen en nauwe samenwerking versnelt het behalen van dit doel.

Versnel de ontwikkeling van geïntegreerde zonne-technologie via een uniek samenwerkingsmodel

missie Solliance Solar Research
  • Maak naadloze integratie van zonnecellen op elk oppervlak mogelijk
  • Werk aan grootschalige toepassing van zonne-energie in infrastructuur, bouwmaterialen en transport. Het realiseren van baanbrekende verbeteringen in productieprocessen en applicatiedesign. Ontwikkeling van technologieën voor aanpasbare, flexibele en semi-transparante fotovoltaïsche systemen op een economisch levensvatbaar niveau
  • Het samenbrengen van de waardeketen in een breed netwerk om met gedeelde perspectieven elkaar te versterken en de ontwikkeling te versnellen
  • Wetenschappelijke innovaties vertalen naar industriële toepassingen en productiemethoden voor solartoepassingen. In onze onderzoeksprogramma’s brengen we industrie en wetenschap samen en werken we samen door ideeën, kennis en faciliteiten te delen

Wij zijn shared research

Solliance staat voor samen goed onderzoek doen. We geloven dat door samen te werken met partners en elkaar te inspireren, nieuwe perspectieven en vruchtbare ideeën naar voren zullen komen. Wanneer u deelneemt aan een van onze onderzoeksprogramma’s, zullen wij onze kennis en ervaring met u delen. U kunt deelnemen aan de ontwikkeling van veelbelovende technologieën en processen op het gebied van zonen-energie, direct één-op-één of in een multilaterale project met andere partijen.

Solliance maakt deel uit van een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die wereldwijd actief zijn in de ontwikkeling en productie van zonne-technologie. We geven lezingen op relevante wereldwijde conferenties en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Het onderzoek verdient erkenning op Europees en mondiaal niveau door onze samenwerking met toonaangevende instituten en door onze onderzoeksresultaten te publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke artikelen.

HOE SHARED RESEARCH PROGRAMMA’S UW ONDERZOEK VOORUIT HELPEN

Uw onderzoek opzetten met Solliance Solar Research?

Profiteren van de kennis van Solliance Solar Research kan op verschillende manieren

U wordt lid van het uitgebreide Solliance Netwerk

Dit netwerk omvat universiteiten, onderzoekscentra en toonaangevende ondernemingen in onder meer solar, machinebouw, chemie, bouw en automotive. Als netwerklid blijft u tegen een geringe vergoeding op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

U neemt deel aan de Shared Research Programma's

Samen met anderen participeert u in de ontwikkeling van economische kansrijke technologieën of processen op het gebied van dunne film solar. Het totale R&D-budget van een programma is samengesteld uit de financiële bijdragen van de afzonderlijke deelnemers en uit subsidies. Dit vergroot de mogelijkheden en beperkt de risico’s. Samenwerking kan de time to market bovendien aanzienlijk bekorten. Deelnemers aan een programma krijgen het gebruiksrecht op de gegenereerde kennis.

U start met Solliance uw eigen onderzoek

Wij leveren de kennis en de infrastructuur en we werken samen aan research en development. Projecten zijn veelal gericht op een nieuwe toepassing van dunne film pv of de integratie ervan in bestaande producten of processen. Het resultaat kan variëren van een advies tot een licentie.

U wilt gebruik maken van de labs en deskundigheid van Solliance

Samen met anderen participeert u in de ontwikkeling van economische kansrijke technologieën of processen op het gebied van dunne film solar. Het totale R&D-budget van een programma is samengesteld uit de financiële bijdragen van de afzonderlijke deelnemers en uit subsidies. Dit vergroot de mogelijkheden en beperkt de risico’s. Samenwerking kan de time to market bovendien aanzienlijk bekorten. Deelnemers aan een programma krijgen het gebruiksrecht op de gegenereerde kennis.

Partnership

Solliance Solar Research kent verschillende vormen om met elkaar samen te werken in solar research, waaronder deelname in Shared Research programma’s, contract research en deelname in EU projecten.

Meer weten? >

Shared research

Solliance staat voor shared research, want door samen met partners op te trekken, elkaar te inspireren, ontstaan nieuwe perspectieven en vruchtbare ideeën. 
Lees meer >

Historie van Solliance Solar Research

Krachten bundelen op het gebied van onderzoek naar de nieuwste generatie zonnecellen. Met dat doel werd in 2010 Solliance opgericht door van imec, TNO, Holst Centre, ECN en TU/e.

Lees verder

 

Andere universiteiten en onderzoeksinstellingen sloten zich in de jaren daarna aan, net als enkele toonaangevende industriële partners, om een rol van betekenis spelen in het wereldwijde onderzoek naar de solar-technologie van de toekomst.

 

De samenwerking kreeg vorm toen de provincie Noord-Brabant besloot de krachtenbundeling te steunen met een financiële injectie van 28 miljoen euro. Daardoor kon op de High Tech Campus in Eindhoven een eigen onderzoekslocatie worden opgericht. Het gebouw werd in juni 2014 geopend.

 

De Solliance-locatie beschikt over ongeveer 2000 vierkante meter aan lab- en productieruimte. Hier staan semi-industriële proefopstellingen voor de productie van dunne-film solar-modules. Wetenschap en industrie werken er samen aan verdere verbetering van de productieprocessen. Het gebouw omvat ook nog eens 1800 vierkante meter aan kantoren en laboratoria. Dit alles staat ten dienste van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de nieuwste generatie zonnecellen.

The Solliance network

Huidige en voormalige Industrie partners

You can take part in one of our Shared Research Programmes. Together with others, you can participate in the development of financially promising technologies or processes in the field of thin film photovoltaics.

Werken bij Solliance?

Solliance Solar Research offers you the opportunity to do ground-breaking work and help customers with innovative, practical, smart solutions. And all that with an attractive package of benefits.

How can we help you?